Synlige og delbare data

Jeg arbeder med at udvikle et katalogsystem der gør det let at gøre forskningsdata synlige, delbare og yderligere anvendelige. Dette sker i et system, der kodes i open source software og dermed er billigt at installere og drifte.

Synliggørelse af forskningsdata er af interesse for forskeren da det øger gennemslagskraft og meritering, for instituttet da øget brug af forskningsdata giver bedre forskning, for samfundet da det giver bedre forskning for pengene, samt for virksomheder der måske kan skabe nye forretningsmuligheder hvis de kan bruge nogle af disse data.

En forsknings- og forskningsledelsesmæssig baggrund på danske universiteter, gør at jeg kan forstå de hensyn der skal tages på et universitetsinstitut. Jeg har tidligere arbejdet for Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, og senest for Danmarks Tekniske Universitet. Jeg har yderligere rådgivet forskellige iværksættervirksomheder.

Henning Høgh Jensen, Ph.D., Indehaver